ترانه گروه « آبجیز»، هدیه ای به تیم ملی فوتبال ایران

با آرزوی پیروزی های پی در پی برای تیم ملی مون در مسابقات پیش رو و با عشق به شما…
آبجی ها

ygiegubmas4a

More from سعید داورپناه

مغز ما واقعیت کنونی را می سازد

اجازه دهید نگاهی داشته باشیم به نظر « مارسلو گلیسر» استاد فیزیک و...
بیشتر بخوان