عینکو – مرد رویاهای من کیست

آثار زهرا فخرایی تصویر آرام و لطیفی از دختران ایرانی ارائه می دهد. این حس فرخنده مهم است چون جامعه ایران شاهد تغییرات پرشتاب اجتماعی است و نیمه زنانه اش می خواهد در تصمیمات زندگی خودش نقش موثرتری داشته باشند. این روزها، آشنایی با عینکو، دختر مدرن، مستقل و با تمناهای ساده انسانی، تاثیر دوست داشتنی دارد بر بخشی از مردان ایرانی، که نگران افزایش استقلال زنان هستند.

زهرا فخرایی

More from زهرا فخرایی

عینکو – هنوز می‌توانم دوستت داشته باشم

عینکوی زهرا فخرایی در این دنیای هر لحظه متغیر دست از عشقش...
بیشتر بخوان