دوقلو – دو بلو

امیدواریم توانایی ادامه این گزارش مصور از ایران را داشته باشیم. از عکاسان ایرانی همه جای دنیا می خواهیم با ارسال اثارشان، آرشیو ما را تکمیل کنند.

از مجموعه آثار Mohammad Roodgoli
از مجموعه آثار Mohammad Roodgoli
More from مرد روز

وقتی از آسمان سکس می بارد

[caption id="attachment_69817" align="aligncenter" width="770"] Jon Jacobsen[/caption]
بیشتر بخوان