مردان عکاس و اندام لخت زنان

Jan Durina 2

در بخش اول آثاری از عکاسان زن در باره اندام لخت زنان را معرفی کردیم. به نظر می رسید اغلب تصاویر مستقیم و ساده به تجلیل از پیکر زنان ختم می شد. اما برای مردان عکاس، به تصویر کشیدن خیالات و آرزوهای دست نیافته ای که در همه زندگی از دیدن زنان زیبا  به ذهن شان خطور می کند چشمگیرتر است.

در کار هنرمندان مرد، هم می شود خیالِ دید زدن مردانه را مشاهده کرد و هم نگاه مسحورکننده زنان را شاهد بود. این عکس ها شاید به طور ناخودآگاه تصویرگر دو تعریف همیشگی زنان در فرهنگ قدیمی و عمومی نیز باشد. تصاویری از زنان که یا فرشته وار ژست گرفته اند یا سرکش و  اغواکننده به نظر می رسند.

Richard-Learoyd 2

Shuji-Kobayashi 2

 

Maxwell-Snow2

 

Letizia-Iman2

Jan-Durina 2

Patrick-Stroub 2

Andrea-Tomas-Prato 21

Aaron McElroy

زنان عکاس و اندام لخت زنان

http://www.emptykingdom.com/category/photography/nude-photography/

 

More from مرد روز
آدمها فقط برونگرا یا درونگرا نیستند
برون گرا بودن که به طور خودکار، آدم ها را شادتر نگه...
Read More