خصوصیات یک انسان خردمند

wisewoman

دکتر Adam Grant جوانترین استاد یک دانشگاه معتبر امریکایی با انتشار مقاله ایی در مجله «روانشناسی معاصر» خصوصیات آدم های خردمند و فرزانه را برشمرد:

۱- عاقل و فرزانه بودن ربط زیادی به هوش بیشتر یا سن بیشتر ندارد 

در بررسی های دقیق از جواب های داده شده به سئوالات بسیار سخت و فرضی توسط دو گروه دستچین شده، به این نتیجه می رسند که بیشترین درصد خردمندی و فرزانگی در بین سنین ۳۰ الی ۶۰ سالگی دیده شده است و این برداشت با یک تحقیق دیگر هماهنگ بوده است که هر فرد چه نتیجه ایی از هر تجربه حاصل کرده است. به عبارت دیگر مقدار بهره وری خردمندانه از تجربیات با تعداد تجربه های تکرار شده و مقدار سن افراد فرق دارد.

دکتر گرانت با تکیه بر یک تحقیق دیگر نشان می دهدکه  داشتن هوش بالا و سرعت تصمیم گیری فقط قادر است ۲ درصد به فرزانگی و خردمتدی افراد ربط داشته باشد.

۲- آدم های فرزانه دنیا را سیاه و سفید نمی بینند 

در این بخش دکتر گرانت ۲ جواب مختلف برای یک سئوال فرضی را معرفی می کند که: « اگر با دختری ۱۵ ساله روبرو می شوید که تصمیم گرفته است هفته دیگر ازدواج کند. چه حرفی برای گفتن به او دارید؟»

یک جواب خردمندانه از زاویه های مختلف به سود و زیانِ ازدواج در سن پایین اشاره می کند. به جبر جغرافیایی، ناگزیر ها، تفاوت های فرهنگی و حتی موقعیت روحی خاصی که دختر فوق ممکن است در آن قرار گرفته باشد را جه قرار می گیرد. در صورتی که در پاسخ قاطع و به نظر درست، ازدواج در سن پایین را بلافاصله خطا می شمارد و حتی حکم بی عقل بودن دختر نوجوان را نیز صادر میکندد.

افراد خردمند و فرزانه این قابلیت را دارند که به طور همزمان دو ایده متضاد را در ذهن خود بگنجانند و حتی قادر به درک همزمان آنها با هم باشند. به قول برتراند راسل: « آدم های متعصب خیلی از خودشان مطمئن هستند ولی خردمندان، سرشار از تردیدند.»

۳- افراد خردمند، تعادل مطبوعی بین منافع شخصی و منافع جامعه ایجاد می کنند 

آدم های دوست داشتنی که احساس فرزانگی را می توان در آنها تشخیص داد قرار نیست از خودگذشته باشند. دنیا برای فرزانگان به جبهه سود و زیان تقسیم نمی شود. آنها نفع شخصی را انکار نمی کنند و به همین دلیل قادرند بین نفع شخصی و منافع اجتماع تفکیک روشنی قایل شوند. شیوه ایی که به آنها اجازه می دهد کسب منافع شان، به قیمت از دست رفتن دسترنج دیگران نگردد.

۴- آدم های خردمند همیشه منتقد سنت و ارزش ها و حتی قوانین جامعه هستند 

مثال رفتار خردمندان را می توان در حکم یک قاضی نسبت به مردی که با اسلحه جلوی یک تاکسی را گرفته بود مشاهده کرد. طبق قانون، جرم او بین ۲ تا ۵ سال حبس دارد حتی با وجود آنکه تفنگی که از آن استفاده کرده بود اسباب بازی بود.

اما مرد مزبور تازه از کار اخراج شده بود. او حتی به خاطر نیاز خانواده ایی که مسئولش بود ۵۰ دلار دزدیده بود. قاضی اما به خاطر شرائط مرد مجرم بیکار و نیازمند، حبس کوتاهی نوشت و حتی به او اجازه داد روزها قادر به کار در بیرون از زندان برای  تامین معاش خانواده اش باشد.

۵ – آدم های فرزانه، غمگین نیستند

آدم های خردمند شادتر از بقیه افراد نیستند ولی دلسرد و ناامید هم نیستند. شاید به این دلیل که قادرند واقعیت های تلخ را کامل و همه جانبه ببینند. خردمندی و فهم به یک معنا چیزی جز توانایی دیدن رنج مداوم بشرنیست.

اما در درجه اول چون زندگی خودشان توام با داشتن هدف های مشخص است از روحیه مثبت و بهتری برخوردارند. ضمن آنکه به خاطر دانش  و شناخت شان نسبت به تاریخ تحول و تمدن بشر، قادرند ناهنجاری ها را به طور پیوسته در کنار موفقیت های بشر ببینند.

 

How to Think Like a Wise Person

http://www.psychologytoday.com/blog/give-and-take/201308/how-think-wise-person?tr=MostViewed

http://www.freedigitalphotos.net

More from سعید داورپناه
اولین جنگ جهانی ماقبل تاریخ
رقابت و جنگ برای منابغ غذایی یک اتفاق طبیعی و معمول در...
Read More