لجبازی جوامع نسبت به مجردها

singles

نوشتن در باره زندگی مجردها همیشه حالت تدافعی دارد. باید مدام به دنبال دلیل و مدرک بود تا ثابت کرد مجرد بودن بد نیست.

از وقتی که کتابی در این زمینه منتشر کردم متوجه این نکته شدم که یک نوع لجبازی در فرهنگ عمومی و سنتی وجود دارد که مصر است تصویر منفی از مجردها ارائه دهد.

می گویند مجردها افسرده خواهند شد. یا شایع می کنند که مجردها گروه بازنده ها هستند و از قطار خوشبختِ زندگی زناشویی و ازدواج و بچه داشتن، جا مانده اند.

مشکل روحی و روانی مجردین، بیشتر یا کمتر از بقیه نیست. در تحقیقات وسیعی که در باره افسردگی، خودکشی، تنهایی و شادی وجود دارند  تفاوت عمده ای در آسیب ها و ناهنجاری ها، بین مجردها و متاهلین نیست.

همه ما شاهدیم که که تبعیضی که برای مجردها در فرهنگ عمومی وجود دارد در همه شئون زندگی رخنه کرده است. از مالیات دولت ها تا دعوت شدن به مهمانی ها تا سرویسی که مراکز خصوصی و دولتی برای شهروندان قائل هستند.

نمی شود انکار کرد که به هر حال زندگی متاهل ها مزیت هایی هم دارد. دو نفری که همدیگر را دوست داشتنی می یابند و با هم زندگی می کنند برنامه اقتصادی و اجتماعی مشترک دارند. از چتر حمایتی خانواده ها و شبکه دوستان بیشتر برخوردارند. یار و همدم و نگران همدیگر هستند.

اما هر چه که بیشتر به زندگی زناشویی امتیاز دهیم و هر چقدر که از ناراحتی های زندگی مجردی بگوییم باید به این حقیقت توجه کنیم که مدام جمعیت معاصر بشر بیشتر به سمت تنهایی و مجردی  می رود. طبق آمار در اکثر شهر های بزرگ دنیا، مجردین  حدود ۴۰ درصد افراد بزرگسال جامعه را شامل می شوند؟

تصمیم مستقل گرفتن، بها دادن به زندگی خلاق و کنجکاوی ها، به مجردها عملا این شانس را می دهد که بیشتر از متاهل ها، قدر زندگی و فرصت حیاتی که نصیب شان شده است را بدانند. سبکبال ولی سخت کوش، حریصِ تجربه بیشتر در تمام زمینه های زندگی باشند.

دنیای متاهل ها و فرهنگ عمومی مدعی هستند افراد مجرد، صمیمیت و صداقت یک رابطه انسانی را عمیقا تجربه نمی کنند. در صورتی که اگر در زندگی مجردها دقت و تحقیق بیشتری شود متوجه خواهند شد که چون همه زندگی شان محدود به یک نفر دیگر نیست می توانند صمیمت خالص تر را با انسان های بیشتر داشته باشند.

یادمان همیشه باشد مسابقه ای در کار نیست و نمی خواهم ثابت کند زندگی مجردی بهتر یا بدتر است. انسانها و نیاز و شرایط شان بسیار متفاوت از همدیگر است. من فقط امیدوارم از پیشداوری و قضاوت های مرسوم نسبت به مجردها کمی فاصله بگیریم.

 

Are Single People Mentally Stronger Than Everyone Else? Bella DePaulo Ph.D.
https://www.psychologytoday.com/blog/living-single/201305/are-single-people-mentally-stronger-everyone-else?utm_source=FacebookPost&utm_medium=FBPost&utm_campaign=FBPost

Image source
http://ca.askmen.com/entertainment/austin/being-single-in-your-30s.html
http://www.catchannel.com/cat-news/2015/11/are-you-single-do-you-have-a-cat-trending.aspx

More from سعید داورپناه
اولین زن در نقش مدل لباس مردانه
شناگر زن فرانسوی Casey Legler که در مسابقات المپیک 1996  به مقام...
Read More