آیا بشر جاودانه می شود

2e0b29cc80a57b93_640_science-fiction-640x437

جاناتان واینر نویسنده معروفِ گزارش‌های علمی که در سال ١٩٩٥ جایزه پولایتزر را نصیب خود کرده است در کتاب «دلبستگی به این دنیا» به سراغ دانشمندانی می رود که همه تخصص و تحقیقات خود را بر روی افزایش طول عمر بشر متمرکز کرده‌اند.

او که شناخت وسیعی از تاریخچه تعقیب جاودانگی توسط بشر دارد به این موضوع کلیدی اشاره می‌کند که نسل های جدیدتر دانشمندان در جستجوی بهبود و افزایش طول عمر بشر هستند و تاکید زیادی بر یافتن راز جاودانگی ندارند.

بخشی از دانشمندان رشته « پیری شناسی» امیدوارند قادر باشند فقط 7 سال به طول بشر اضافه نمایند. گروهی دیگر از محققین فقط می خواهند بر کیفیت و سلامتِ سال‌های پیری بشر بیافزایند. البته دانشمندان جاه‌طلبی نیز وجود دارند که نیت شان را کنترل پیری و جلوگیری از مرگ اعلام کرده اند.

از دید یکی از دانشمندان که به دنیال جاودانگی است: « ١٢ سالگی، بهترین حالت و سلامت فیزیکی بشر را در خود جمع کرده است و اگر بشر قادر گردد خود را در این موقعیت جسمی ثابت نگه دارد می‌توان در باره امکان افزایش عمر بشر در حد هزاران سال و حتی میلیون سال نیز بیاندیشید»

از دید زیست شناسان تکاملی، بدن انسان که در ١٢ سالگی به عالیترین وضعیت وجودی خود می رسد قادر است تا ٢٠ سالگی که بهترین سن تولید مثل است بر توانمندی‌های فیزیکی‌اش بیافزاید تا بتواند به وظیفه اصلی اش که انتقال بهترین ژن به نسل آینده است مبادرت ورزد.

طبیعت و تکامل بعد از آنکه برای ما امکان «تولید مثل» را در بهترین حالت مهیا کردند، بعد از اتمام انجام وظیفه طبیعی تولید مثل، ما را به حال خود رها می کند و ما به عنوان موجودات غیر مفید، از ٢٠ سالگی به بعد، مسیر سقوط فیزیکی را طی می کنیم تا آنکه در نهایت با مرگ، ناچاراً به دگردیسی نهایی و بازگشت به عناصر اولیه در طبیعت تن می‌دهیم.

از دید متخصصین « پیری شناسی»، قدم اول برای مبارزه با پیری، افزایش متوسط عمر بشر می باشد.

تحقیقات ثابت شده در مورد تاثیر زندگی امن‌تر و تغذیه بهتر در مورد موش آزمایشگاهی نشان داده است که تدارک زندگی کنترل شده‌، سن موش‌ها را به سه برابر عمر طبیعی‌شان رسانده است. پدیده‌ای که به وضوح در زندگی بشر متعاصر نیز تکرار شده است.

پیشرفت‌های عظیم علمی در زمینه مبارزه با بیماری ها و تحول صنعت پزشکی و دارویی بویژه در سال‌های اخیر، بیش از هر دوره‌ای بشر را به دغدغه همیشگی‌اش یعنی به زانو در آوردن مرگ، نزدیک کرده ‌است. تمرکز و تسریع تحقیقات توسط نسل جدیدی از نخبگان علمی در زمینه « پیری شناسی»، بازگو کننده این واقعیت است که تلاش برای جاودانگی روز به روز به واقعیتی علمی نزدیک‌تر می‌گردد.

Gerontologists

Long For This World: The Strange Science Of Immortality By Jonathan Weiner

Not a Day Over Infinity By ABRAHAM VERGHESE

http://www.nytimes.com/2010/08/01/books/review/Verghese-t.html?_r=0

More from سعید داورپناه
هر کجا باشم، آنجا برای من وطن است
جشنواره تیرگان در تورونتو برای پنجمین مرتبه عزم کرده است به طور همزمان هویت...
Read More