دختران مسلمان رَپ

Bturb1گروهی از مسلمان های امریکا در بحبوحه تصویر منفی که در باره شان وجود دارد با راه انداختن یک گروه هنری فرهنگی، سعی می کنند تصویر متفاوتی از خودشان ارائه دهند. این یکی از ویدئوهای شان است که بر اساس ترانه Somewhere in America  اثر Jay-Z اجرا شده است.

دختران مسلمان، حجاب شان را با سلیقه امریکایی شان و موسیقی مد روز در هم می آمیزند. آنها شکی ندارند که امریکایی هستند و می خواهند بخشی از موزائیک کشور رنگارنگ خود باشند.

https://www.facebook.com/SheikhandBakeProductions

Written By
More from سام

شش مقام، دستگاه موسیقی ایرانی بخارا و تاشکند

مجذوب این ویدئوی موسیقی دستگاه شش مقام شدم چون هیبت و حرکات،...
بیشتر بخوان