تورونتوی یخ زده در تعطیلات کریسمس

تورونتو در طی روزهای اخر سال 2013 قدرت طبیعت را چشید. 3 روز تمام برق بخش بزرگی از شهر قطع شده بود. در این میان ترکیب سرما و گرماهای ناگهانی، شهر پر درخت تورونتو را با یخ پوشاند. با همه دردسر و زحمتی که برای شهر ایجاد کرد ولی خاطره زیبایی برای شهروندانش در تعطیلات کریسمس بر جای گذاشت.

s_i01_RTX16RJ8s_i13_RTX16RNCs_i04_RTX16RV5s_i06_RTX16RR7s_i11_RTX16RVHs_i03_03221286

A Christmas Ice Storm
http://www.theatlantic.com/infocus/2013/12/a-christmas-ice-storm/100650/

Written By
More from سام

سلمانی که موی زائد گوش مردان را با شعله آتش می سوزاند

مجله مردانه جی کیو ضمن آنکه چندین هشدار بامزه ولی جدی در...
بیشتر بخوان