تورونتوی یخ زده در تعطیلات کریسمس

تورونتو در طی روزهای اخر سال 2013 قدرت طبیعت را چشید. 3 روز تمام برق بخش بزرگی از شهر قطع شده بود. در این میان ترکیب سرما و گرماهای ناگهانی، شهر پر درخت تورونتو را با یخ پوشاند. با همه دردسر و زحمتی که برای شهر ایجاد کرد ولی خاطره زیبایی برای شهروندانش در تعطیلات کریسمس بر جای گذاشت.

s_i01_RTX16RJ8s_i13_RTX16RNCs_i04_RTX16RV5s_i06_RTX16RR7s_i11_RTX16RVHs_i03_03221286

A Christmas Ice Storm
http://www.theatlantic.com/infocus/2013/12/a-christmas-ice-storm/100650/

Written By
More from سام
ترانه از هیچ به هیچ
انگار که هرچه هست در عالم نیست          ...
Read More