چند حقیقت علمی در باره پستان زنان – 1

مردان تا آخر عمر به سینه زنان با حالتی جادو شده چشم می دوزند. در تحقیقات علمی جدیدی که در باره این دلبستگی مردان صورت گرفته است توانسته اند بخشی از رفتار مردان را توضیح دهند.

a96989_a609_8-man-starr

مردانی که تمایلی به پدر شدن ندارند از پستان های کوچکتر تعریف می کنند

دو محقق روانشناس Christopher Burris و Armand Munteanu از 67 دانشجو در باره میل پدر بودن سئوالاتی پرسیدند و در ادامه از آنها خواستند که بر روی مانیتور کامپیوتر، سلیقه های خودشان در باره زوج دلخواه و اندازه های متفاوت فیزیکی شان را شناسایی کنند. آمار تهیه شده نشان داد دانشجویانی که میل چندانی برای پدر شدن نشان ندارند ترغیب بیشتری به سینه های کوچکتر داشتند.

افزایش مصنوعی پستان زنان و افزایش خودکشی

بر اساس آمار انجمن جراحان پلاستیک امریکا، بزرگ کردن سینه، رتبه اول را در جراحی های زیبایی دارد. به نظر می رسد نیت اصلی این جراحی، افزودن زیبایی به بدن زنان است و قرار است زنان با این عمل احساس بهتری نسبت به خود داشته باشند و زندگی شاداب و در نتیجه سالمتری را در پیش بگیرند.

اما آمار خودکشی در بین زنانی که جراحی زیبایی سینه و افزایش حجم آن را داشته اند حکایت متفاوتی را عرضه می کند. به گزارش خبرگزاری رویتر، میانگین  خودکشی در بین زنانی که جراحی زیبایی بر روی سینه شان انجام شده است سه برابر افراد معمولی است.

فشردن پستان زنان از رشد سرطان می کاهد

تحقیق جدید در لابرتوار دانشگاه برکلی نشان داده است که سلول های غیرعادی سرطانی در محیط سینه، اگر از انرژی مکانیکی ناشی از فشرده شدن بهره مند شوند شانس کوچک شدن و از حرکت ایستادن تغییرات سلولی برخوردار خواهند گشت.

 

بخش دوم

More from مهرانگیز پاشا
کودکان افغانستان
In English سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود آورده است که تلفات...
Read More