مردان باکره

دو هفته پیش، تولد ۳۱ سالگی ام را جشن گرفتم ولی بعد از این همه سال من هنوز یک مرد باکره هستم. البته منظورم به طور دقیق این است که با یک زن رابطه جنسی کامل نداشته ام.

مدتهاست داستان های ساختگی از روابط جنسی ام برای دیگران تعریف می کنم. برای همین هیچکس در پیرامون من خبر ندارد من باکره هستم. می خواستم بدانم آیا واقعا ربطی بین داشتن سکس و مردانگی وجود دارد؟

الف شین عزیز

خیالت راحت باشد که مرد بودن هیچ ربطی با باکره بودن شان ندارد. انجام یک عمل جنسی با یک زن به طور خودکار به افراد اعتماد به نفس نمی دهد.  بعد از یک سکس، مردان  باشعورتر نمی شوند. بر ارزش  شخصیت شان یا بر جذابیت شان اضافه نمی گردد و …

باکره ماندن بی شک دردسرها و نگرانی های خاص خودش را ایجاد می کند. مردان باکره وقتی به میانه 30 سالگی می رسند احساس می کنند دیگر برای آنها دیر شده است. نداشتن تجربه جنسی بعد از 30 سالگی به خاطر توقعاتی که در جامعه وجود دارد شاید باعث عدم اعتماد به نفس شود.

خوشحالم که با اقرار نکردن و مخفی نگه داشتن این موضوع، خودت را در معرض توهین و مزاحمت های ناخواسته قرار ندادی.

تحقیقات نشان داده است که مردان باکره بیش از مقدار معمول، در برابر زنان احساس خجالت می کنند.

بخشی از دلایل باکره ماندن، می تواند نداشتن جذابیت لازم باشد. چاقی بیش از حد و کم بودن  توانایی ذهنی نیز در نداشتن تجربه جنسی تا حدودی موثر هستند. بخش قابل توجهی از باکره ها به خاطر اعتقاد مذهبی  ترجیح می دهند باکره بمانند. به اضافه اینکه بعضی از افراد اصلا میل جنسی ندارند.

با این همه، مهمترین واکنش منطقی این است که فقط به حس درون خودت گوش دهی. هیچکس به هیچ دلیلی حق ندارد مرد بودن تو را به زیر سوال ببرد.رفتار شتابزده از خودت بروز نده ولی اگر برایت مهم است برای دستیابی به آن وقت و حوصله و پیگری به خرج بده…

 

Why Some People Become 30-Year-Old Virgins

http://www.businessinsider.com/why-people-become-adult-virgins-2014-1

http://www.cosmopolitan.com/sex-love/news/a54572/male-virgin-advice/

Written By
More from بهمن
دختر اهل خیانت نیستم
او برای من خیلی عزیز است. من عاشقش هستم و او هم...
Read More