بشر از نظر جنسی تنوع‌طلب است اما ترجیح می‌دهد متعهد باشد

ted2013_0063011_d41_1824

از کریستفر رایان و همسرش قبلا گزارشی ترجمه کردیم. کتاب آنها همچنان از پرفروش ترین ها است. بخش کوتاهی از سخنرانی محقق امریکایی را ترجمه کردیم:

دکتر رایان می گوید قصد ما ترویج و تشویق رابطه آزاد جنسی نیست: « من و همسرم با وجود اینکه معتقدیم ریشه جنسی بشر تنوع طلبانه بوده است خودمان تصمیم اگاهانه گرفتیم که به همدیگر تعهد جنسی داشته باشیم و با ازدواج، یک کلوپ دو نفره جنسی برای همدیگر بسازیم.

شاید هزاران سال پیش، تنوع رابطه جنسی به درد موقعیت ما می خورد ولی شرایط و وضعیت بقا برای بشر،عوض شده است. همه تلاش ما این است  که بدانیم ریشه سکس و تعهد جنسی چیست تا بر اساس آن بهترین تصمیم را بر اساس موقعیت شخصی مان بگیریم؟

به عبارت دیگر سعی می کنیم نشان دهیم احساسی که انسان معاصر به رابطه زناشویی و شریک جنسی دارد با احساسی که اجداد بسیار قدیمی داشتند فرق دارد.

ما انسانها از ۲۰۰ هزار سال پیش جسم کنونی را کسب کرده ایم و می دانیم از حدود ۱۰ هزار سال پیش بود که بخشی از بشر در یک نقطه ماندگار شد و از طریق استفاده از  فن کشاورزی به تولید بیشتری دست یافت.

اما بشر اولیه قبل از عصر کشاورزی، وقتی که در قبیله کوچ نشین و در یک سیستم « مشارکت اجباری» زندگی می کرد رفتار جنسی زنان و مردان محدود به یک زوج و زندگی زناشویی طولانی مدت و دو نفری نبود. در حقیقت، خبری از کنترل و تعهد جنسی و سند و قانون ازدواج نبود.

در حقیقت، بشر به خاطر تجربه موفق ازدواج، از غریزه اش فاصله گرفت. بشر از نظر جنسی، تنوع طلب است اما ترجیح داده است که تعهد جنسی را انتخاب کند.

ریشه‌های سکس در ماقبل تاریخ

The vastness of human sexuality: Christopher Ryan at TED2013

Sex at Dawn

Photos: James Duncan Davidson

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
میلیاردرهای جدید جهان
تغییر اساسی در افزایش میلیاردرها از مناطق جدید بدان حد است که...
Read More