نحوه خوابیدن در فضا

فضانورد کانادایی Chris Hadfield تلاش موفقی را تهیه دیده است که قرار آن اشنایی هر چه بیشتر مردم به نحوه زندگی در فضا است. او به سئوال هایی نظیر خوابیدن، اشک ریختن، شستن بدن در فضا پاسخ می دهد. او حتی اولین ویدئو موزیک اجرا شده در فضا را با خواندن ترانه Space Oddity اثر دیوید بوئی عملی می سازد. او فضانورد خونگرم و جالبی است. دوست تان دارم – مهرانگیز پاشا

717390main_iss034e010866_1600_946-710

 

More from مرد روز

دو خاطره برلینی

آن سال‌های اول یک روز توی برلین داشتیم با دوستی می‌رفتیم جایی...
بیشتر بخوان