نحوه خوابیدن در فضا

فضانورد کانادایی Chris Hadfield تلاش موفقی را تهیه دیده است که قرار آن اشنایی هر چه بیشتر مردم به نحوه زندگی در فضا است. او به سئوال هایی نظیر خوابیدن، اشک ریختن، شستن بدن در فضا پاسخ می دهد. او حتی اولین ویدئو موزیک اجرا شده در فضا را با خواندن ترانه Space Oddity اثر دیوید بوئی عملی می سازد. او فضانورد خونگرم و جالبی است. دوست تان دارم – مهرانگیز پاشا

717390main_iss034e010866_1600_946-710

 

More from مرد روز

یکی از دلایل علمی تمایل مردان به جفت جدید

یکی از بزرگترین اتهامات و شکایت از مردان، سردی شان بعد از همآغوشی است که...
بیشتر بخوان