دلایلی که باعث می‌شود زنان شروع کننده‌ سکس نباشند

تقریبا اکثر مردان متاهل یا مجرد دیر یا زود به این حقیقت می رسند که نباید امیدوار باشند شریک زندگی یا معشوقه شان شروع کننده یا پیشنهاد دهنده برای یک همخوابگی باشد.

برای مردان زیاد اتفاق می افتد که جواب رد بشنوند و چندین بار پیشنهاد دهند تا بالاخره  به آنچه که می خواهند برسند. این درخواست مداوم و یکطرفه، برای مردان اذیت کننده و ناگوار است.

اجازه دهید یادداشت یک زن را با هم مرور کنیم تا بفهمیم چرا خیلی از آنها، آغازگر یک همآغوشی نمی شوند:

۱-   تحریک جنسی در بدن زنان خیلی متفاوت است 

تحریک جنسی در بدن زنان مثل مردان نیست که به سرعت عضو جنسی شان برجسته شود و آماده شیرجه در استخر عشقورزی … ما حتی اگر هم سکس بخواهیم برای داغ شدن و عطشی که ما را وادارد این درخواست را اعلام کنیم نیاز به آمادگی و لمس و  نوازش داریم.

ما زنان با عشقبازی و بغل و بوسه است که کم کم داغ می شویم. برای همین عملا اکثر ما زنان در وهله اول و با دیدن تان، آنقدر هیجانزده نمی شویم که بپریم یقه شما را بگیریم و شما را به اتاق خواب بکشانیم.

۲- گمان می کنیم اگر مرد شروع کننده نباشد پس نمی خواهد

راستش را بخواهید شجاعت این ریسک را نداریم چون جواب رد دادن مرد به یک رابطه جنسی به هر دلیلی، برای زنان خیلی گران تمام می شود و چون عادت نداریم همه سیستم مان در هم می ریزد.

ضمن اینکه چون تربیت اجتماعی در اکثر اجتماعات بشری، وظیفه درخواست سکس را خوشبختانه یا متاسفانه به مردان داده است این توقع و کنجکاوی در زنان توسعه نیفتاده است. زنان به هر حال برای هزاران سال مالک بدن و تمایلات جنسی خودشان نبودند و هنوز از ازادی و قدرت مانور و ابراز تمایل جنسی کمتری برخوردارند.

زنان به همین خاطر از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستند. تصمیم شان برای شروع سکس در یک فضای پر از حدس و تردید قرار دارد و استرسی که ایجاد می کند انقدر زیاد است که اصلا میل جنسی شان کمرنگ می شود.

۳- ماشین شما مردان تمام اتوماتیک است 

شما سریع می پرید پشت فرمان توماتیک و گاز می دهید و ترمز می کنید و بوق می زنید و سریع می خواهید پارک کنید در نقطه ایی که خیلی دوست دارید.

۴-  طاقت انتظار ندارید.

نمی گذارید ما زنان به سطحی از تمنا برسیم. نمی گذارید انقدر تشنه بشویم تا به محض اینکه وارد خانه شده اید در لباس خواب و در کنار تخت خودنمایی کنیم.

۵ – اشاره های ما را نادیده می گیرید

اگر هم گاهی خیلی دل مان می خواهد  و شدیدا میل داریم که شروع کننده دعوت به یک همخوابگی باشیم تازه متوجه می شویم که  ادا و ناز و لوندی که آغاز کرده ایم را نمی بینید. ناچاریم نگران باشیم و حدس بزنیم که الان دل تان نمی خواهد و دوباره بر می گردیم به لاک خودمان و منتظر ایما و اشاره و درخواست مستقیم تان می شویم.

و اما شما خانم های محترم که این مقاله را می خوانید:

لطفا تفاوتی که مردان از نظر رفتار جنسی بروز می دهند را مدنظر قرار دهید. نترسید از اینکه متوجه نشدند یا حتی حوصله اش را نداشتند. به خود نگیرید و ناراحت نشوید. مردان همه عمرشان نه شنیدن های شما را تحمل می کنند شما هم می توانید.

هیچوقت یادتان نرود که مردان هم انسان های حساسی هستند.

 

6 Reasons She’s Not Initiating Sex

https://www.elephantjournal.com/2014/11/6-reasons-shes-not-initiating-sex-adult/#

 

 

More from مرد روز
عکاس اسپانیایی و معماری بدن لخت زن
عکاس شهر بارسلونا « مانل گارسیا» به کمک تکنیک عکاسی پر کنتراست...
Read More