ترانه گروه «اتم ها برای صلح»

ترانه گروه «اتم ها برای صلح» به خودی خود آروم و بی ادعا است و ضرباهنگ شاد و بازیگوشانه اش هم، یک ریتم کمابیش درونی دارد. اما رقص عجیب و غریب Thom Yorke ترانه سرا و خواننده گروه Radiohead و رقصنده معروف «فوکیکو تاکاسی» به شیطنت بیرونی ترانه هم می افزاید. اگر دوست داشتید خودتان به تنهایی و یا با دوست تان با رقص کمابیش آزاد این ترانه همراه شوید. کسی ایراد نخواهد گرفت. خودتان را بسپارید به موسیقی…

 Atoms-For-Peace-Ingenue-video-608x386You know like the back of your hand
Who let em in
You got me into this mess so
You get me out

مثل کف دستت اینجا رو می شناسی/ تو گذاشتی بیافتم توی این هچل/ خودت هم درم بیار

Written By
More from سام

کره جنوبی بیشترین مصرف کننده مشروب در جهان

کره ایی ها نزدیک به 14 پیک مشروب در هفته می نوشند...
بیشتر بخوان