ترانه گروه «اتم ها برای صلح»

ترانه گروه «اتم ها برای صلح» به خودی خود آروم و بی ادعا است و ضرباهنگ شاد و بازیگوشانه اش هم، یک ریتم کمابیش درونی دارد. اما رقص عجیب و غریب Thom Yorke ترانه سرا و خواننده گروه Radiohead و رقصنده معروف «فوکیکو تاکاسی» به شیطنت بیرونی ترانه هم می افزاید. اگر دوست داشتید خودتان به تنهایی و یا با دوست تان با رقص کمابیش آزاد این ترانه همراه شوید. کسی ایراد نخواهد گرفت. خودتان را بسپارید به موسیقی…

 Atoms-For-Peace-Ingenue-video-608x386You know like the back of your hand
Who let em in
You got me into this mess so
You get me out

مثل کف دستت اینجا رو می شناسی/ تو گذاشتی بیافتم توی این هچل/ خودت هم درم بیار

Written By
More from سام
اشک شوق داماد در عروسی
این روزها اگر عکاسِ عروسی قادر به ضبط اشک شوق داماد نشود نگران خواهد...
Read More