مدل موهای عجیب

p1

هر چه فرصت افراط و تفریطِ سلیقه در جامعه قابل تحمل تر باشد جامعه سالمتری تری خواهد بود. خوب است به سمت داشتن جامعه ایی برویم که شیطنت ها و زیاده روی ها را سرزنش، مجازات و تمسخر نکند. خیلی از ایده ها در مرحله اول خنده دار و عجیب هستند و حتی ممنوع ولی بخشی از آنها وارد سبک زندگی بشر می شوند.

p14

p121

Written By
More from سام
لباسی برای ملاقات اول با یک خانم
ایتالیایی ها اسمش را گذاشته اند spezzato که ترکیبی است از دو...
Read More