شهر عروسان پستی

شهر کوچک Nikolaev در اوکرائین معروف به داشتن زیباترین زنان جهان است. بنا بر یک شایعه قدیمی، کاترین دوم، ملکه روسیه، برای ارج گذاشتن به زحمات کارگران کشتی سازی شهر، دستور داده است تا زیباترین زنان را به این شهر بفرستند.

7 8

دو عکاس امریکایی  Julie David De Lossy  و دوست پسرش Colin Delfosse گزارش مصوری تهیه کرده اند از شهر عروسان پستی که بیش از 200 آژانس شوهریابی در آن مستقر هستند.
1 آنها در عمل متوجه شدند که شایعه زیبا بودن زنان و دختران شهر حقیقت دارد. شهر کوچک فوق که در زمان حکومت شوروی یک بندر مهم تولید کشتی بوده است با از دست دادن بازار تولید به سرعت خالی از مردان شده است و این اواخر نسبت زنان به مردان ۶ به ۱ گشته است. در حال حاضر، شهر فوق بیشتر از هر چیز یک شهر دانشگاهی است و اکثر زنان شهر نیز تحصیلکرده هستند.
2 با وجود واقعیت های عنوان شده و حضور آژانس های شوهر یابی فراوان و البته عروس های آماده پست شدن، زنان و دختران شهر از برچسبی که به آنها تحمیل شده است راضی نیستند. برای همین عکاسان امریکایی به این فکر افتادند تا آثارشان را به صورت عکس های دو نفره تهیه کنند.
4 آنها با در کنار هم گذاشتن دو زن زیبا در یک تصویر که البته یکی از آنها برای آژانس شوهریابی ژست گرفته است و نفر دوم از اهالی شهر است، تلاش کردند بینندگان خود را به شک بیاندازند که کدام شان عروس پستی می تواند باشد.
36زنان شهر انکار نمی کنند که به دلائل مختلف اقتصادی و اجتماعی و بویژه پایین بودن درصد مردان، یافتن یک شوهر در ممالک غربی یک شانس منطقی است و البته زیبا، شیک و با سواد بودن شان مزید بر علت است. آنها نمی خواهند به این شایعه میدان داده شود که زنان شهر فقط به خاطر پول این کار را می کنند.

http://www.julieddl.be/index.php?/project/my-ukrainian-wedding/

 

More from سعید داورپناه
او مرا با دنیای واقعی زنانگی آشنا ساخت – ۱
او مرا با دنیای واقعی زنانگی آشنا ساخت
Read More