٢٥٠ میلیارد اسپرم برای هر مرد

هر مرد معمولی حدود ٢٥٠ میلیارد اسپرم در طول حیاتش برای تولید مثل تولید می کند. یک مرد سالم در هر عمل جنسی قادر به رهاسازی بیشتر از  ٤٠ میلیون اسپرم است.

sperm-egg-121009

در مقابل آنها، زنان در طول زندگي حدود ٧٠٠ عدد تخمک برای تولید مثل، آماده دارند. رقابت اسپرم ها در حقیقت ضمانتی است برای ترکیب تخمک با سالم ترین اسپرم تا در نتیجه آن، شانس بقای فرزند سالم تر ایجاد شود.

تحقیقات، بویژه در سی سال اخیر نشان داده است  در خانواده میمون سانان و از جمله بشر، سه نوع تاکتیک برای اطمینان بیشتر برای بارور ساختن تخمک ایجاد شده است.

گوریل های نر با جثه عظیم شان کوچکترین بیضه را دارند و رقم اسپرمی که تولید می کنند خیلی پایین است اما قدرت تسلط شان بر رفتار سایر گوریل های  مذکر توانست کمبود اسپرم را برطرف سازند. به عبارتی دیگر، گوریل امکان رقابت سایر گوریل های نر را در نطفه خفه می کنند و عملا حرمسرا دارد. گوریل غیرتی ترین عضو خانواده میمون سانان است.

شامپانزه ولی برعکس گوریل، رقابت اسپرم ها برایش حیاتی است. قبیله شامپانزه بزرگتر است و شامپانزه های نر و ماده بدون هیچ محدودیتی با افراد قبیله سکس دارند. برای همین است که بیضه شامپانزه نر به نسبت بدن و سنگینی شان، 15 برابر بزرگتر از گوریل است. شامپانزه اگر می خواهد ژن خودش را منتقل کند باید هر روز با ارقام میلیاردی، اسپرم بسازد و مدام آنها را در نزدیکترین فاصله با تخمک ماده ها قرار دهد.

ما انسان ها هم در مسابقه و جنگ اسپرم ها برای دسترسی به تخمک شرکت داریم ولی آیا این وضعیت جسمی مربوط به دوران قبل از انسان شدن ما بوده است؟

بشر همه وسایل و قابلیت های رقابت را به عنوان یک حیوان دارد ولی از حدود ٧٠ هزار سال پیش از حیوان بودن كامل، فاصله گرفته است و شگردهای جدید انسانی برای زاد و ولد و کار و زندگی ایجاد کرده است. ما ولی به کمک قانون ازدواج، اخلاق، رفتار بیرون از اراده طبیعت را انجام می دهیم.

ما ازدواج را برای کنترل رفتار جنسی خود و زنان اختراع کردیم. ما قوانین مدنی و حقوق مدنی برای تعیین رفتار و رقابت جنسی مان تهیه کرده ایم.

خیلی از ما انسانها البته هنوز بخش بزرگی از رفتار جنسی مان را به دست بخش حیوانی مان می سپاریم و همه جنگ ها، حرص و طمع و خیانت و چندهمسری و … باقیمانده از دوران حیوانی ما است. ولی هر روز که می گذرد کنترل بیشتری بر حیوانیت مان پیدا می کنیم. ممنون

 

Why Are 250 Million Sperm Cells Released During Sex?

http://www.livescience.com/32437-why-are-250-million-sperm-cells-released-during-sex.html?li_source=pm&li_medium=most-popular&li_campaign=related_test

More from سعید داورپناه
مد جدید دنیا «نورمکور»، ضد مد است
صحبت از یک « کول بودن» جدید هست که ضد کول است....
Read More