سنگ آسمانی که از بیخ گوش زمین می‌گذرد

 یک سنگ آسمانی به اندازه یک ساختمان مسکونی در روز 15 فوریه با سرعت حدود 8 کیلومتر در ثانیه، با فاصله‌ای بسیار اندک، از کنار زمین خواهد گذشت. قدرت تخریب این سنگ به اندازه دو نیم میلیون تن تی ان تی تخمین زده شده است.020713asteroid_512x288

سنگ آسمانی به همین هیبت در سال 1908 در شمال سیبریه با زمین اصابت کرد و معادل 1500 کیلومتر از جنگل منطقه را تخریب کرده بود. دانشمندان ناسا و موسسه دیده بان فضایی از یک سال پیش، تلاقی سنگ 2012 DA14 در حین سفر سیاره زمین و سنگ آسمانی فوق به دور خورشید را محاسبه کرده بودند.

این ویدئو، اتفاق محاسبه شده را با طراحی جالبی  بویژه از دقیقه 1:42 تصویر کرده است.

به گفته کارشناسان « برنامه دیده بانی فضایی اجسام اطراف زمین»، تشخیص سنگ آسمانی مورد اشاره، دیر صورت گرفته است. اگر هم قرار بود که با زمین تصادف کند چاره ایی جز تخلیه منطقه مورد اصابت وجود نداشت. به گفته یک فضانورد و مدیر سابق گروه تحقیقی غیر انتفاعی B612 Foundation: «با امکاناتی که ما داریم فقط قادر هستیم یک درصد از سنگهای پراکنده در فضا را که شاید در آینده به ما اصابت کنند مورد شناسایی قرار دهیم»

ویدئوهای تهیه شده توسط ناسا

http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/asteroidflyby.html

 

More from سعید داورپناه
یک تعریف صریح از افسردگی
پروفسور روانشناسی یکی از دانشگاه های امریکا Gregg Henriques درحین آموزش و همکاری...
Read More