چگونه مردِ زندگی تان را از دست بدهید

Eugene de Salignac,1914
Eugene de Salignac,1914

در مقاله « چگونه مردِ زندگی تان را از دست بدهید»، Raymond Bechard از سبک رندانه و مخصوصی برای برشمردن توصیه هایش استفاده کرده که معروف به شیوه استدلال « منفی در منفی» است. او بازیگوشانه با نشان دادن راه چاه، غیرمستقیم و حتی برعکس، پند و اندرزهایش را ارائه می دهد.

یاد نگیر که احساسِ صمیمیت چیست

توجه نکن که روانشناس معروف Malini Shah گفته: « احساس صمیمیت یعنی احساس نزدیکی، که توام است با وابستگی به دیگری». چون این یعنی وقت گذاشتن برای مردی که می توانی اعتماد کنی و در کنار او بی غل و غش باشی.

به او احترام نگذار

حتی اگر قابل احترام هم باشد تحت هیچ شرایطی این کار را نکن و نشان نده احترامی را که هم لازم دارد و هم می خواهد. اهمیتی برایش قائل نشو. به او گوش نده. توجهی به چیزهایی که برایش مهم است نکن. مطمئن باش که او متوجه شود تا مادامیکه او در زندگی ات است وضع بهتر نخواهد شد.

مدام شکایت کن

راستش را بخواهی ( البته با افشای این حقیقت مردهای زیادی از دستم عصبانی خواهند شد) ما مردها همه توجه مان به این است که شما چه احساسی در باره شخصیت ما دارید. ما خودمان رو آنطوری می بینیم که زنان درون زندگی ما از ما تصور دارند. مطمئن باش مرد زندگی ات پی ببرد که به هر کاری دست می زند خراب خواهد شد. به همه دوستانت بگو که چه آدم درب و داغان و بازنده ایی است و اصلاً و ابداً کاری نکن که فکر کند داری تمجیدش می کنی.

او مقصر است

اگر قبلاً طلاق گرفتی تقصیر اوست. اگر دوست پسر قبلی ات با تو بدرفتاری می کرد تقصیر اوست. اگر بچه هایت رفتار عوضی دارند تقصیر اوست. مطمئن باش که همه عصبانیت های تو، مستاصل شدن های تو، ترس هایت و نگرانی های تو در زندگی، تقصیر اوست. خلاصه هر نوع احساس منفی یا تجربه بد به سراغت آمد سر او خراب کن.

او را جدی نگیر

تو تنها فردی هستی که حق داری احساساتی شوی. غمگین شوی. مشکل و دردسر داشته باشی. اگر او هر کدام از این عواطف را بروز داد مفهومش این است که مرد ضعیفی است و تو اصلا وقت این اداها را نداری. او باید کتوجه شود که بودنش در کنار تو فقط برای دلگرمی دادن به تو و مداوای احساسات جریحه دار شده توست نه برعکس.

چگونه یک زن را برای همیشه از دست بدهید

How to Lose a Guy…Forever by Raymond Bechard

http://goodmenproject.com/sex-relationships/how-to-lose-a-guy-forever/

More from سعید داورپناه
توصیه‌های جنسی نامردانه
زنان را باید فتح کرد و هر چه بیشتر بهتر به ما...
Read More