نظر فروید در باره علاقه افراد به دیدن اعدام

فروید در یکی از مقالات بسیار مهم خود به نام Uncanny ، تشریح روانکاوانه ایی دارد ازعکس العمل های غریزی افراد وقتی با دیوانه ها روبرو می شوند یا  اینکه چرا بشر همواره علاقه عجیبی به دیدن جسد مرده دارد یا کنجکاو دیدن افراد در لحظه مرگ یا اعدام هستند.

Bruegel – معلولین

از نظر فروید ما کنجکاو دیدن جسد یا معلولین و دیوانه ها می شویم چون حسی به ما می دهد که هم آشنا است و هم ترسناک… آشنا است چون بازسازی یا یاداوری یک حس غریزی است از دورانی که هنوز اخلاق، تربیت و قوانین ایجاد نشده بود و حس و رفتار حیوانی هنوز در وجود ما سرکوب نشده بود.

دید زدن جسد یا لحظه جان کندن یک اعدامی ترسناک است چون می دانیم این مرحله از شخصیت انسان که در حال دید زدن به تابو است، در خطر تنبیه است. چون مثل زل زدن به معلولین و دیوانه ها مصادف است با احساس گناه و شرم …

مثال ساده تر که زیاد هم تابو نیست زل زدن به رفتار میمون های درون قفس است که همیشه یکی از پربازدید ترین بخش های باغ وحش را شامل می شود. دیدن این حیوانات که رفتار کمابیش مشابه با ما دارند ولی انسان نیستند همزمان، احساس غریبگی و آشنایی را در ذهن ما می آفریند. این همان حالت  Uncanny است است که فروید بر آن تاکید دارد.

فروید می گوید این جذبه عجیب، برای دید زدن یا زل زدن یا یواشکی دیدن دست خودمان نیست. زل زدن به افراد غیرعادی، معلولین یا لحظه مرگ، یک احساس دوگانه است. چیزی شبیه آشنایی و غریبگی توامان … احساسی که ناخواسته کنجکاوی برانگیز، لذتبخش ولی گناهکارانه است.

http://www.executedtoday.com

 FRUED, SIGMUND, the “Uncanny”, (1919)

http://web.mit.edu/allanmc/www/freud1.pdf

More from ونداد زمانی

جشن تیرگان و تبدیل تورونتو به پایتختِ فرهنگی خارج کشوری ها

[caption id="attachment_40228" align="alignleft" width="579"] Tirgan--2013-Vancouver Pars National Ballet[/caption] آمار و ارقام دقیقی در...
بیشتر بخوان