دلیل جدید ریزش مذهب در جهان


از حدود ۵۰ سال پیش هر آماری که از مقدار اعتقادات مذهبی جوامع مختلف تهیه شده است حاکی از کاهش اعتقادات مذهبی است. این واقعیت هر روز افزایش یابنده محققین را واداشته است تا دنبال یک دلیل عمومی برای این تغییر اساسی باشند.

نتایج تازه ترین تحقیقات حکایت از این دارد که توسعه تکنولوژی ماشین های هوشمند دارد جای خدایان را می گیرد. از همه ساده تر و آشناتر، دسترسی به گوگل برای یافتن هر سوال و مشکل زندگی است. به خاطر گوگل هر روز بشر کمتر به خدایان توسل می جوید.

بشر همواره کارهای خارق العاده را نوعی معجزه فرض می کرد و آن را به خدایان نسبت می داد. در طی دو دهه گذشته قدرت غیرقابل باور توانایی های تکنولوژی هوشمند به بشر ناخودآگاه این حس را می دهد که با یک معجزه شبیه قدرت ماورا الطبیعه روبرو شده اند.

ماشین های اتوماتیک که خودرو می سازند یا مرکز کنترل نشست و برخاست هوایپماها در فرودگاه ها تا تلفن دستی که بیش از ۲ میلیارد انسان در دست شان دارند تا پیشگویی وضعیت هوای فردا، چراغ راهنمایی اتوماتیک و کامپیوترهای شخصی، همگی قدرتهای شگفت آور خود را مدام به بشر یادآوری می کنند.

به نظر می رسد هر چه اینترنت و تکنولوژی ماشین هوشمند قابل دسترس تر و استفاده بیشتر بشر قرار می گیرند ذره ذره شاهد پیدایش خدای هوشمند جدید ماشینی هستیم که خیلی بیشتر از خدایان سابق به وعده های معجزه آسای شان عمل می کنند.

A surprising explanation for the global decline of religion

آمار کاهش اعتقادات در ۳۹ کشور جهان

More from ماهان طباطبایی
چرا بعضی‌ها نمی‌خواهند حال‌شان بهتر شود
بر اساس یک نظریه رفتاری: « میل جدی برای تغییر وقتی اتفاق...
Read More