کشف سنگ آسمانی قدیمی‌تر از زمین

قطعه سنگ اسمانی در صحرای الجزایر به وزن ۳۲ کیلوگرم پیدا شده است که شبیه شهاب سنگهای معمولی نیست. اغلب شهاب سنگها ترکیبی از ذرات پراکنده در فضا هستند که سرد و منسجم می شوند و وقتی به زمین می رسند به خاطر رویارویی با جو زمین حالت سوخته یا مذاب پیدا می کنند.

اما این صخره کوچک قبل از اینکه به زمین اصابت کند مذاب بوده است و در حقیقت نوعی صخره آتشفشانی و کریستالی است که قدمتش از خود زمین بیشتر است.

این صخره کوچک آتشفشانی جزو مجموعه ایی بود که می توانست تبدیل به یک سیاره شود ولی مسیر شکل گیری اش به دلایلی ناتمام مانده است.

این سنگ مذاب نمونه نادری از ترکیبات آتشفشانی یک پیش سیاره است که قبل از تولد زمین وجود داشته است. دانشمندان حدس می زنند که این سنگ مذاب، بخشی از یک سیارک بوده است که با زمین ترکیب شده است.

این نوع سنگ آسمانی جزو ۸ درصد اجسام پراکنده در منظومه شمسی هستند که بیشترشان باقیمانده تکه پاره‌های سیارک « ویستا» هستند که تبدیل به یک سیاره کامل نشده است. این نکته را باید یادآوری کرد که ترکیب گرد و بار و ذرات پراکنده به دور خورشید و سنگ شدن شان، قدم اول ایجاد منظومه شمسی ما بوده است.

دانشمندان متوجه شده اند که تاریخ ذوب و تبدیل آلومینیوم و مگنزیم این سنگِ نخستین به حالت کریستال، حدود ۲۰۰ میلیون سال قبل از تولد سیاره زمین صورت گرفته است.

This Is a Piece of a Lost Protoplanet, And It’s Officially Older Than Earth

The research has been published in PNAS.

https://www.pnas.org/content/118/11/e2026129118

More from ماهان طباطبایی
نظر 3 هنرپیشه زن در باره مردان کشورشان
سه بازیگر تلویزیون و سینمای امریکا که اصلیت شان ایرانی، شیلی، چینی...
Read More