گردشی در شهر هفتاد و دو ملت

تورونتو وقتی قدم می زنی به راحتی صدای گفتگوی بیش از ۵۰ ملت جهان را می توانی بشنوی.

Written By
More from Saide Kardar
سینما، کتاب مقدسِ دنیای جدید
می گویند رمان از اوائل قرن 19 نوشتن و خواندنش فراگیر شد...
Read More