گردشی در شهر هفتاد و دو ملت

تورونتو وقتی قدم می زنی به راحتی صدای گفتگوی بیش از ۵۰ ملت جهان را می توانی بشنوی.

Written By
More from Saide Kardar
بدون غم و اندوه، تمدن باز می‌ایستد
بدون غم و اندوه، تمدن باز می‌ایستاد
Read More