گردشی در شهر هفتاد و دو ملت

تورونتو وقتی قدم می زنی به راحتی صدای گفتگوی بیش از ۵۰ ملت جهان را می توانی بشنوی.

Written By
More from Saide Kardar
شایعه خوشتیپ بودن مردان رم
سفر دو هفته ایی را با همسرم هاله و دخترم گلی به...
Read More