زن و گربه

عکاس لیتوانی ANDRIS APŠENIEKS از آرامش و بی تفاوتی گربه استفاده کرد تا  به تصاویر بدن لخت زن، زیبایی بیشتری بدهد.

https://35photo.pro/andrisapsenieks

apshenieks.lv

More from مرد روز
سر به سر تکزاس نگذار
قبل از اینکه جرج بوش از این جمله معروف در انتخابات ریاست...
Read More