زن و گربه

عکاس لیتوانی ANDRIS APŠENIEKS از آرامش و بی تفاوتی گربه استفاده کرد تا  به تصاویر بدن لخت زن، زیبایی بیشتری بدهد.

https://35photo.pro/andrisapsenieks

apshenieks.lv

More from مرد روز
وقتی خطبه عقد علمی می شود
ییش از 20 متخصصِ روابط زناشویی برای مجله علمِِ روابط می نویسند...
Read More