کاریکاتور روز – جنگ کوچه به کوچه

ay-dogan-1994-182-fidan-war-l

More from مرد روز
نامه گاندی به هیتلر برای جلوگیری از جنگ
دوست عزیز، دوستانم مدام اصرار می کنند که به خاطر وضعیت خطرناک...
Read More