کاریکاتور روز – جنگ کوچه به کوچه

ay-dogan-1994-182-fidan-war-l

More from مرد روز

شاهزاده قدیمی در دنیای جدید

[caption id="attachment_32312" align="aligncenter" width="1000"] Shokoofeh Dezfuli - Compassing the Unfamiliar[/caption] شکوفه دزفولی...
بیشتر بخوان