کاریکاتور روز – جنگ کوچه به کوچه

ay-dogan-1994-182-fidan-war-l

More from مرد روز

گشت ارشاد در ساحل شیکاگو – 90 سال پیش

90 سال پیش در شیکاگو و سایر نقاط امریکا برای زنان، مایوی یک...
بیشتر بخوان
  • مهدی

    چه جالب