شش عکس هفته

مرد کنیایی و روبرو شدن با حمله ملخ ها به روستایش Photo: Luis Tato for The Washington Post
قبرسازی در بهشت زهرا – ایران . AP Photo/Ebrahim Noroozi
مدل عکاسی در قصر فرانسوی Château du Vieux Mareuil
امریکایی و کلکسیونی از اسلحه های جنگی اش
مسابقه کشیده زدن در روسیه
نقاشی « سقوط روح کدو در بهشت» اثر Yayoi Kusam هنرمند ژاپنی

https://www.theatlantic.com/photo/

More from مرد روز

بزرگترین سایت پورنوگرافی و اطلاعاتی که از بشر دارد

پورنوگرافی در ذات خودش یک عمل طبیعی« خیال پروری جنسی» است. اتفاقی...
بیشتر بخوان