تا من ترا دارم چه غم دارم

More from مرد روز
هر امریکایی به طور میانگین حدود ۲۵ کیلومتر دورتر از مادرش زندگی می کند
دانمارکی ها اگر تا ۲۵ سالگی ازدواج نکرده باشند در روز تولد...
Read More