چرا اکثریت بشر پورن می‌بیند

میانگین شروع دیدن پورن در جهان به سن ۱۱ سالگی رسیده است. ویدئوهای پورن بیش از صد میلیارد بار در سال مورد بازدید قرار می گیرد که با در نظر گرفتن آمار جمعیتی، هر انسان روی زمین، سالی ۱۲ بار پورن می بیند.

رابطه جنسی واقعی، هزینه های عاطفی اش خیلی زیاد شده است برای همین خیلی ها ترجیح می دهند از راه دیدن پورن، آسان و بدون مسولیت، به لذت جنسی دست یابند.

آدمهای سیاره ما حساستر از همیشه شده اند و تحمل نه شنیدنها و تحقیِر شخصیت شان را ندارند. آدمها یاد گرفته اند یک دیوار به دور عاطفه و احساس خود بکشند و نگذارد این برج و باروی فردی، دستخوش التهاب شود.

محبوبیت و گستردگی استفاده از پورن قابل توجیه و منطقی است. اما پورن فقط می تواند نیاز جنسی را خیلی سطحی و کوتاه مدت جواب دهد.

انسان موجودی اجتماعی است و از همان دوران نخستین اگر نیازهای جنسی و عاطفی خود را به تنهایی برآورده می کرد بدون شک منقرض می شد. تنهایی در دوران زندگی قدیم به مرگ هر فرد در دنیای وحش منجر می شد. تنها زیستن، در ضمن یک بن بست اساسی برای بقا و ادامه نسل بشر بود.

پورن را نمی شود منع و حذف و انکار کرد. همه ما گاهی به یک داروی موقت پناه می بریم تا درد و تنش و نیاز مان به آرامش را موقتا به دست آوریم. ولی بهتر است متوجه باشیم وابستگی به هر چیزی دیر یا زود ضررهایش نمایان می گردد.

The Lure of Pornography

https://www.huffpost.com/entry/the-lure-of-pornography_b_59b6804be4b0c50640cd6900

How Many People Are On Porn Sites Right Now

More from ماهان طباطبایی
تحقیقی در باره نقش ترس در زندگی حیوانات
شاید هزاران سال است که انسان عین بقیه حیوانات موقع راه رفتن...
Read More