چرا اکثریت بشر پورن می‌بیند

این روزها پورن ویدئویی به خاطر توسعه تکنولوژی به ساده ترین شکل ممکن در دسترس میلیاردها انسان قرار گرفته است. ویدئوهای پورن بیش از ۱۱۰ میلیارد بار در سال مورد بازدید قرار می گیرد.

میانگین شروع دیدن پورن در جهان به ۱۱ سالگی رسیده است و اگر آمار دیدن پورن را بین بشر تقسیم کنیم هر انسان روی زمین، سالی ۱۴ بار پورن می بیند.

پورن اجازه می دهد انسان معاصر به لذت جنسی و حتی تخلیه جنسی برسد بدون اینکه لازم باشد دردسرهای پیرامون رابطه با یک فرد دیگر را به جان بخرد.

رابطه جنسی واقعی هزینه های عاطفی اش خیلی زیاد شده است برای همین خیلی ها ترجیح می دهند از راه های آسانتر و بدون مسولیت، به لذت جنسی دست یابند.

آدمهای سیاره ما حساستر از همیشه شده اند و تحمل نه شنیدنها و تحقیِر شخصیت شان را ندارند. آدمها یاد گرفته اند یک دیوار به دور عاطفه و احساس خود بکشند و نگذارد این برج و باروی فردی، دستخوش التهاب شود.

بر همین اساس، محبوبیت و گستردگی استفاده از پورن می تواند قابل توجیه و منطقی باشد. اما پورن عملا پاسخگوی نیازهای عاطفی بشر نیست. پورن فقط مثل انواع اعتیادهای ریز و درشت عمل می کند که می تواند نیاز زیبای جنسی را به شکل کوتاه مدت جواب دهد.

انسان موجود اجتماعی است و از همان دوران نخستین اگر نیازهای جنسی و عاطفی خود را به تنهایی برآورده می کرد بدون شک منقرض می شد چون تنهایی در دوران زندگی قدیم یعنی مرگ…

اما لازم نیست پورن را حذف و انکار کنیم یا مضر تشخیص دهیم. همه ما گاهی به یک داروی موقت پناه می بریم تا درد و تنش و نیاز مان به آرامش را موقتا به دست آوریم.

ولی در ضمن همه می دانیم که مصرف هر چیزی اگر بیشتر از حد معمول گردد ضررهایش نمایان می گردد.

The Lure of Pornography

https://www.huffpost.com/entry/the-lure-of-pornography_b_59b6804be4b0c50640cd6900

How Many People Are On Porn Sites Right Now

More from ماهان طباطبایی
رئیس پلیسی که داستان پلیسی می‌نویسد
من از نه سالگی شعر می‌نوشتم و می ‌خواستم که نویسنده شوم....
Read More