ده عکس هفته – کمدی حیوانی

Arthur Telle Thiemenn/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

فستیوال عکاسی کمدی حیات وحش یکی از صدها رقابت عکاسی است که هر ساله در سیاره ما برگزار می شود. اینها بخشی از عکسهایی هستند که به فینال رقابت ها رسیده اند.

Kunal Gupta/Comedy Wildlife Photography Awards 2020
Ayala Fishaimer/Comedy Wildlife Photography Awards 2020
Danielle D’Ermo/Comedy Wildlife Photography Awards 2020
Christina Holfelder/Comedy Wildlife Photography Awards 2020
Tim Hearn/Comedy Wildlife Photography Awards 2020
Martin Grace/Comedy Wildlife Photography Awards
KEVIN-SAWFORD – COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
 MINGHUI YUAN – COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS

David DesRochers/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

IMAGE SOURCE
https://www.msn.com/en-us/lifestyle/lifestyle-buzz/the-comedy-wildlife-photography-awards-are-accepting-submissions-for-their-2020-contest-%E2%80%94-here-are-the-most-hilarious-photos-so-far/ss-BB142o7n#image=13

https://www.iflscience.com/plants-and-animals/lift-your-spirits-with-the-best-of-comedy-wildlife-photography-awards-2020-so-far/

https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2020/02/09/12-funny-animal-photos-an-appetizer-for-the-comedy-wildlife-photography-awards-2020/#80742c85ab02

More from مرد روز
نسبت طول انگشت با اندازه آلت تناسلی
بر طبق تحقیقات ثبت شده، معمولا اگر انگشت حلقه از انگشت اشارهِ...
Read More