عکسهایی از جوانان و آشپزخانه‌های شان

مادرید اسپانیا

عکاس المانی « ساندرا جونکر » از چندین سال قبل مجموعه ایی از تصاویر مردم در کنار یخجال شان را تهیه کرد که به نظر خودش رابطه آشکاری با شخصیت شان دارد. ناگفته نماند که تا قبل از کرونا، برای نسل جوان  شهرهای بزرگ دنیا، یخچال محل مواد غذایی اصلی نبود. به نظر می رسد بخش اصلی غذای روزانه شان را در بیرون از خانه می خوردند.

وستروالد آلمان
پاریس
لندن
لندن
آلمان
آلمان
لندن
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
برلین
لندن
لندن
آلمان
لندن
افریقای جنوبی
لندن
لندن
پاریس
لندن

Sandra Juncker

More info: studioseeya.com | Facebook | Instagram | behance.net

More from مرد روز
مراسم عروسی مشرک‌ها
بستن دست زوج به همدیگر و حتی پریدن از آتش و جارو،...
Read More