عکاس روس جورجی چرنادیوف و ظرافت زن روس

عکاس  روس جورجی چرنادیوف در طی ۴ سال گذشته پرتره بیش از ۳۰ زن زیبای روسی را به صورت یک آلبوم تهیه کرده است که تاکید اصلی اش بر ظرافت زن روسی است.

 

Georgy Chernyadyev

imwarrior.ru

More from مرد روز

سه عکس علمی عجیب

مدتی است به خاطر گسترش مرگبار ویروس کرونا به یکباره امید و...
بیشتر بخوان