ویدئوهایی از مرد بودن

ما مردا چیزی مون کم نیست. یه چیزایی زیاد داریم. این چند ویدئوی کوتاه از اعمال ما مردان، ثابت می کند که بعد از رخت بستن جنگ از روی زمین، ما مردان، همچنان باید ریسک و رقابت را در وجودمان زنده نگه داریم.

More from مرد روز

کاریکاتور روز – فوتبال

        کاریکاتور روز - فوتبال http://bestcartoons.smugmug.com/search#q=footbal&i=1242
بیشتر بخوان