کاریکاتور روز – دکتر عاقل

1109974315-s

 

More from مرد روز

نامه گاندی به هیتلر برای جلوگیری از جنگ

دوست عزیز، دوستانم مدام اصرار می کنند که به خاطر وضعیت خطرناک...
بیشتر بخوان