کاریکاتور روز – طنز موقعیت

a-dogan-2001-balance-m

ay-dogan2001-20-m

ay-dogan2001-28-soete-trash-m

ay-dogan-23-adultery-m

More from مرد روز

رهبر مملکت کانادا

یکی از شغل هایش معلمی بوده است. وزارت جنگ را به یک هندی...
بیشتر بخوان