کاریکاتور روز – طنز موقعیت

a-dogan-2001-balance-m

ay-dogan2001-20-m

ay-dogan2001-28-soete-trash-m

ay-dogan-23-adultery-m

More from مرد روز

وقتی انجمنِِ «ما سکس نمی خواهیم» رژه می روند

بعضی از انسانها یا اصلا میل جنسی ندارند یا بسیار کم است...
بیشتر بخوان