شش عکس لختی هنری

تصور عکاسان هنر لخت می تواند در باره بدن عریان کاملا متفاوت باشد. یکی بدن را بخشی از طبیعت و معماری می بیند. عکاس دیگر به لطافت پوست زیبای بدن زنانه تاکید می ورزد. بعضی عکاسان هم دوست دارند زیبای جنسی نقاطی از بدن زن را نشان دهند.

Spencer Tunick

Tim Justtim

 

 

pexels.com

https://commons.wikimedia.org

Widewalls

Kickstarter

The Carrack Modern Art

More from مرد روز

اهالی روستای کردنشین کیمنه و نجات یک کل کوهی

https://www.facebook.com/100010889565112/videos/582448468794800/?t=7 . اهالی روستای کردنشین کێمنە از توابع نوسود در شهرستان پاوه...
بیشتر بخوان