کاریکاتور روز – وقتی سیگار کشیدن ممنوع نیست

Smoky (NXPowerLite)-L

grzondziel poland

 

More from مرد روز

چرا اکثر اخبار بد هستند

اخبار مثبت در باره بهتر شدن زندگی بشر جایی برای ابراز وجود...
بیشتر بخوان