رقص امروز – رقص زوج کره جنوبی متاثر از افریقا

رقص دو پهلو حرف نمی زند. اما و اگر ندارد. در ذره ذره حرکات هر فردی که می رقصد می شود شادی را دید و از دیدن آن شاد شد. رقص راه حلی است که بشر برای تحمل سختی های زندگی خلق کرده است.

More from مرد روز

قدم های موفق در تهیه واکسن سرطان

نزدیک به ۹ میلیون انسان هر ساله از سرطان می میرند و...
بیشتر بخوان