رقص امروز – رقص زوج کره جنوبی متاثر از افریقا

رقص دو پهلو حرف نمی زند. اما و اگر ندارد. در ذره ذره حرکات هر فردی که می رقصد می شود شادی را دید و از دیدن آن شاد شد. رقص راه حلی است که بشر برای تحمل سختی های زندگی خلق کرده است.

More from مرد روز

تصویر ویدئویی از شلیک موشک به هواپیمای اوکرائینی

نخست وزیر کانادا اعلام کرد که مدارک و اطلاعات، نشان می دهد...
بیشتر بخوان