رقص امروز – رقص زوج کره جنوبی متاثر از افریقا

رقص دو پهلو حرف نمی زند. اما و اگر ندارد. در ذره ذره حرکات هر فردی که می رقصد می شود شادی را دید و از دیدن آن شاد شد. رقص راه حلی است که بشر برای تحمل سختی های زندگی خلق کرده است.

More from مرد روز

زن و مُد، مرد و ورزش

می‌توان به‌درستی، همه ماجرای استقبال از مد توسط زنان و دلبستگی مردان...
بیشتر بخوان