رقص امروز – رقص زوج کره جنوبی متاثر از افریقا

رقص دو پهلو حرف نمی زند. اما و اگر ندارد. در ذره ذره حرکات هر فردی که می رقصد می شود شادی را دید و از دیدن آن شاد شد. رقص راه حلی است که بشر برای تحمل سختی های زندگی خلق کرده است.

More from مرد روز

دوچرخه سواران معترض و لخت

از سال 2004 نقشهِ نوعی اعتراض عمومی به مصرف بنزین و افزایش...
بیشتر بخوان