رقص امروز – رقص زوج کره جنوبی متاثر از افریقا

رقص دو پهلو حرف نمی زند. اما و اگر ندارد. در ذره ذره حرکات هر فردی که می رقصد می شود شادی را دید و از دیدن آن شاد شد. رقص راه حلی است که بشر برای تحمل سختی های زندگی خلق کرده است.

More from مرد روز

انسان موجود جنسی عجیبی است

چرا بر موجود جنسی بودن انسان تاکید می کنید؟ این نوع نگاه، تصویری حیوانی...
بیشتر بخوان