برای مردان، احترام مهمتر از عشق است

mechanic-group

در باره احترام و نقش آن در هویت یک مرد، بحث های زیادی وجود دارد. یکی از نظریه ها مدعی است ما مردان نیازمند احترام هستیم چون در دوران طولانی تحول و تمدن، همواره با شکار بیشتر، کار و رقابت بیشتر و فرصت فرزندآوری بیشتر، احترام را نصیب خود ساختیم.

نظریه دیگری هم وجود دارد که معتقد است ما باید مدام مرد بودن مان را ثابت کنیم، بیشتر از همه به خاطر اینکه تکلیف اساسی برای مان در طبیعت در نظر گرفته نشده است. باروری و زایش به زن محول شده است و خود این قابلیت به زنان هویت، هدف و دستاورد مشخص داده است. ما مردان ولی با تدارک احترام ، کسبِ هویت می کنیم.

روانشناس امریکایی Josh Gressel بعد از سالها مشاوره زناشویی در مقاله ای اذعان می کند که: « احساس مورد احترام قرار گرفتن برای مردان به اندازه ابراز عشق یک زن، ارزش دارد»

در دنیای امروز، اصلی ترین وسیله ایی که هر مرد نیاز دارد تا به وسیله آن به احترامی که جستجو می کند برسد اعتماد به نفس است چون به طور غریزی بقیه وسایل موفقیت نظیر میل به رقابت، حمایت، شجاعت و مدیریت در ذات ما وجود دارد.

برای همین مردان، تحت تاثیر زنانی قرار می گیریم که به این نیاز ما توجه داشته باشند، زنانی که می فهمند مورد احترام بودن، باعث افزایش اعتماد به نفس ما خواهد شد.

بدون اعتماد به نفس، همه توانمندی های که برشمردیم برای ما مردان بازدهی کافی نخواهند داشت. شاید بشود ادعا کرد که که برای ما مردان، احترام، برابر یا گاهی مهمتر از عشق است.

 

In Relationships, Respect May Be Even More Crucial than Love
Peter Gray Ph.D.
https://www.psychologytoday.com/blog/freedom-learn/201208/in-relationships-respect-may-be-even-more-crucial-love

Seven Lessons I Have Learned in Therapy with Men
https://www.psychologytoday.com/blog/putting-psyche-back-psychotherapy/201605/seven-lessons-i-have-learned-in-therapy-men?collection=1088922

Image source
http://www.awesomeinventions.com/freddy-fabris-mechanics-recreating-famous-poses/

More from مرد روز

مرد روز ابزارساز است

  منبع تصویر https://www.facebook.com/loveyoubabiess/
بیشتر بخوان