بهار، مد، خیابان های توکیو

یکی از مهمترین ویژگی های مد لباس در شهرهای ژاپن، سلیقه مستقل و بسیار شخصی افراد است. هر سال در مد و سلیقه عمومی دنیا، یکی دو نوع رنگ، جنس پارچه، چرم، کلاه و یا نوع کفش توجه عمومی برای خود کسب می کند ولی در ژاپن خبری از تقلید و همراهی از بقیه نیست. اینجا آدمها هر کدام طراح لباس هستند.

Tokyo’s Street Fashion 29Tokyo’s Street Fashion 2 Tokyo’s Street Fashion 4Tokyo’s Street Fashion 9 Tokyo’s Street Fashion 10 Tokyo’s Street Fashion 12 Tokyo’s Street Fashion 13 Tokyo’s Street Fashion 14 Tokyo’s Street Fashion 15    Tokyo’s Street Fashion 20   Tokyo’s Street Fashion 22 Tokyo’s Street Fashion 24Tokyo’s Street Fashion 27

More from مرد روز

کاریکاتور روز – تلفن دستی

  http://bestcartoons.smugmug.com/search#q=phone&i=114  
بیشتر بخوان