امید در موسیقی جوانان سرخپوست

ساکنین اولیه و اصلی امریکا و کانادا در همه جای جهان اشتباهاً با لقب سرخپوست شناخته شده اند. بسیاری از آنها با آمدن سفیدپوستان در طی قرن‌های اخیر، از محل زندگی شان به مناطق سرد شمالی کوچ داده شدند. بعدها فرزندان قبایل مختلف را از خانواده ها جدا کردند تا در درون مدارس شبانه روزی به وسیله خدای سفیدپوستان متمدن شوند.

بومیان امریکای شمالی روزگار خوبی ندارند چون هنوز از فقر، ضعف شان در برابر الکل و کمرنگ شدن هویت بومی شان، رنج می برند. درصد بالایی از بومیان به نسبت بقیه جمعیت، در زندانها به سر می برند. از همه بدتر خودکشی است که بیداد می کند.

اما خوشبختانه در طی ۵۰ سال گذشته موج جدیدی از بازسازی هویت و فرهنگ بومی، در بین جوانان ریشه دوانده است. همانطور که در ترانه های یکی از گروه های موسیقی جوانان بومی کانادا می بینید نسل جدید سعی کرده است ریشه و هویت خودشان را دوباره مقدس بشمارند و آن را با دنیای جدید در هم بیامیزند.

More from مرد روز
سه دلیل اصلی طلاق در تهران
هفت هزار طلاق در شهر تهران و بررسی دلایل آنها منبع تصویر...
Read More