خاورمیانه استبدادی و بمب اتم

هیچکس نباید بمب اتم داشته باشد. متاسفانه شش کشور در دوران جنگ سرد مجهز به بمب اتمی شدند و بعد سه کشور اسرائیل و هند و پاکستان… ولی این روزها از بین بیش از ۱۳۰ کشور غیر اتمی، فقط کشورهای استبدادی منطقه جهان سوم به فکر داشتن بمب اتم هستند. کشورهایی که ثابت کرده اند وسایل کشتار جمعی را بر علیه ملت خود هم به کار می برند.

خاورمیانه کنونی که عملا محل مسابقه تسلیحاتی کشورهای استبدادی آن است در تکاپوی دستیابی به بمب اتم است. حکومت اسلامی ایران از دهها سال پیش این تلاش را آغاز کرده است. هزینه های سنگین توام با تحریم را هم از جیب ملت ایران تحمل کرده است ولی به هر شکل ممکن و با هر بهایی ادامه می دهد چون می داند که تنها راه بقایش درست عین کره شمالی، تهیه بمب اتمی است.

عربستان و بقیه حکومت های مادالعمر منطقه نیز نسبت به داشتن بمب اتمی اعلام تمایل کردند. حکومت اسلامی که بارها اسرائیل را تهدید به محو از روی نقشه کرده است می داند که آنها ۳۰۰ بمب اتمی دارند. ایران اسلامی با یک یا ده بمب اتم، نیتش دفاع از مردم ایران یا شلیک به سمت اسرائیل نیست.

حکومت اسلامی بمب اتم را برای کنترل مردم ایران می خواهد. بمب اتمی حکومت اسلامی برای رویارویی با « دشمن» نیست که هزاران بمب اتم دارد. بمب را برای مخالفین سراسری شان یعنی مردم ایران آماده می کند.

کره شمالی عاجز از مدیریت کشور، محتاج کمک های سوخت و غذایی  چین و روسیه و حتی غرب است. تنها دلیلی که توانسته است بقایش را حفظ کند بمب اتمی است. آیا مردم کره شمالی نفعی از داشتن بمب اتم بردند؟ ایا جز انزوا و فقر و سانسور چیز دیگری نصیب شان شد. بمب تمی کره شمالی فقط به نفع تمدید حکومت مادالعمر رهبر حزب کمونیست کشورشان است.

ایران در طی مدیریت اسلامی ورشکسته شده است. جاه طلبی های نظامی سپاه به نفع مردم ایران نیست. مردم ایران همچنان منزوی و فقیر و به دور از روابط ساده زندگی با جهان می مانند.

بقای نظام اسلامی در ایجاد بحران است چه با قایق هایی که دور رزمناوهای امریکایی می چرخاند چه با هسته ایی سازی چه با تهدید محو این و ان از روی زمین…

این وسط مردم ایران فقیرتر و منزوی تر می شوند و زندگی شان بی ثبات تر خواهد شد. امنیتی که حکومت اسلامی می خواهد بیاورد برای مردم کشورش نیست. این در حالی است که خودشان می دانند اکثریت مردم ایران خواهان حکومتی هستند که جنگی با دنیا نداشته باشد.

More from مرد روز
تصمیم یک زن: خیانت یا طلاق
من یک خانم مدیر بانک در یکی از شهرهای ایران هستم. ۱۲...
Read More