حجاب اجباری، قرنطینه اختیاری

More from مرد روز

یک نقاش مذهبی خیلی عجیب

کشیدن مجسمه و تابلوی مریم مقدس و عیسی مسیح و قرار دادن...
بیشتر بخوان