نظر یک فیلسوف در باره تحمل نابرابری‌ها

بپذیریم – ما یک معجزه شکننده هستیم در این گوشه بسیار کوچک کهکشان و هرگز از این ناکامل بودن رهایی نخواهیم یافت. ما همیشه در معرض تهدید نیروهای ناشناخته و غیرقابل مهار طبیعت و اجتماع خواهیم ماند.

ما نشان نشده ایم – شاید قربانی این حادثه، آن اتفاق یا بیماری یا ندانم کاری باشیم ولی قراری در کهکشانها تنظیم نشده است که من را هدف قرار داده باشد.

عشق – ای انسان شکننده یادت نرود که همیشه دستت را به سمت دوستی و عشق دراز کنی و تردید نکنی که با وجود همه پریشانی و غفلت ها، شانس مهر ورزیدن داریم.

بخشنده – احساس راحتی و آرامش کنید از اینکه بدانید عشق ورزیدن عالی تر از طلب عشقِ است. خدمت به دیگری خشنودی بیشتری دارد تا سرویس گرفتن. یادتان باشد که در جستجوی بی امان برای تدارک لذت های شخصی، گاهی مرخصی بگیرید و به فکر ایجاد احساس خوب برای دیگران باشید.

بدبینی – به یک آرامش روحی واقعی می رسید وقتی که  توقع بهترین ها را نداشته باشید. بدترین احتمال ها را در نظر بگیرید تا تاثیر لحظات بحرانی و همه خطرات ناشناخته اش را به حداقل برسانید. آنقدر بترسید که حوصله تان از ترس، سر برود.

Thoughts for a Storm

More from مرد روز
مجردی بهتر است یا متاهلی
نوشتن در باره زندگی مجردها همیشه حالت تدافعی دارد. باید مدام ثابت...
Read More