نظر یک فیلسوف در باره اخلاق شهروندی برای لحظات بحرانی

بپذیریم – ما یک معجزه شکننده هستیم در این گوشه بسیار کوچک کهکشان و هرگز از این ناکامل بودن رهایی نخواهیم یافت. ما همیشه در معرض تهدید نیروهای ناشناخته و غیرقابل مهار طبیعت خواهیم ماند.

عبور کنیم –  ما باید هر روز اذعان کنیم که اتفاقات پیرامون ما به شکل خیلی عادی باید ما را متحیر و شگفت زده کند.

ما نشان نشده ایم – شاید قربانی این حادثه، آن اتفاق یا بیماری یا ندانم کاری باشیم ولی قراری در کهکشانها تنظیم نشده است که من را هدف قرار داده باشد.

عشق – ای انسان شکننده یادت نرود که همیشه دستت را به سمت دوستی و عشق دراز کنی و تردید نکنی که با وجود همه پریشانی و غفلت ها، همه ما موقعیت مشابهی داریم.

بخشنده – احساس راحتی و آرامش کنید از اینکه بدانید عشق ورزیدن عالی تر از عشقِ دیگری بودن است. خدمت به دیگری خشنودی بیشتری دارد تا سرویس گرفتن. یادتان باشد که از جستجوی بی امان برای تدارک لذت های شخصی مرخصی بگیرید و به فکر ایجاد احساس خوب برای دیگران باشید.

بدبینی – به یک آرامش روحی برسید وقتی که  توقع بهترین ها را نداشته باشید.  با در نظر گرفتن بدترین احتمال ها کمی به خودتان مجال بیشتر در شرایط سخت کنونی بدهید. لحظات بحرانی و همه خطرات ناشناخته اش را به حداقل برسانید. آنقدر بترسید که حوصله تان از ترس، سر برود.

 

Thoughts for a Storm

More from مرد روز

روز پدر

روز پدر در روزهای مختلف ماه ژوئن ( بین خرداد تا تیر)...
بیشتر بخوان