کاریکاتور روز – فرار مذهب به سمت علم


اگر علم مقدس شود از تکاپو می افتد. دست از جستجو، شک و تردید می کشد و درجا خواهد زد.

More from مرد روز

پشت صحنه عکس های مجله پلی بوی

عکاس هلندی Patrick Van Dam خودش سال ها برای شعبه پلی بوی...
بیشتر بخوان