انسان یک ماشین است

پروفسور تاریخ و فلسفه علوم دکتر « آرتور. میلر» معتقد است انسان یک ماشین طبیعی است. اجازه دهید بخشی از گفتگوی وی با مجله علمی « ناتیلوس» را در معرض دید شما بگذاریم:

منظورت چیست وقتی می گویی انسان یک ماشین طبیعی است؟

یعنی اینکه ما از اتم و ملکول ساخته شده ایم. ذراتی که تابع قوانین طبیعت هستند. تحول پیدا کرده اند و ما را ساخته اند. آنها نیروی محرکه موتور ما هستند. ما در عمل، ترکیبی از واکنش های شیمیایی هستیم. همه اجزای ما با قوانین فیزیک اداره می شوند.

این ترکیب بیکران از میلیاردها سلول و ذرات اتم به خودی خود امکان ایجاد احتمالات غیرقابل پیشبینی را فراهم کردند. ما در همین مجموعه عظیم ذرات پراکنده ولی همسو، دارای شعور، احساس و وجدان شده ایم. اما به مجرد اینکه الکترونهای درون ما از پرش و جهش دست بردارند همه خودآگاه ما به یکباره محو می شود. درست مثل خاموش شدن یک ماشین…

بعضی ها معتقدند انسان روح دارد ولی این خصوصیتی که اشاره می کنند جزو ذات طبیعی موجود طبیعی به اسم انسان نیست.

احساس نامطبوعی نداری از اینکه خودت را یک ماشین بدانی؟ چون ماشین بودن یعنی اینکه یکی تو را طراحی کرده است؟

همه ما طراحی شده ایم. یک طراحی پر از اشتباه و تصادف و شانس ولی موجودیت ما توسط یک طراح رقم نخورده است … ما یک موجود کربنی هستیم … ما نتیجه مجموعه تصادفات و جهش های درست و غلط در طی میلیاردها سال هستیم. درست از وقتی که یک ذره میزوتوپ کربن از خورشید ما به فضا پرتاپ شد و در سیاره ما فرود آمد. این تصادف چون در زمین امکان یافت پس در هر جای دیگر این کهکشان یا میلیاردها کهکشان های دیگر نیز امکانپذیر است.

می گویی نتیجه تکامل طبیعی بر روی زمین هستیم. این دلیل این فرق ما با ماشین نیست

ولی ماشین هم در حال تحول و تکامل است. ادامه همان مسیر است. فرقش این است که تحول ماشین شدیدا سریعتر است.

ولی ماشین و بقایش در دست ما است. می توانیم برای همیشه خاموشش کنیم.

ما هم در خطر نابودی توسط طبیعت بودیم.

یعنی هیچ فرقی بین آدم و ماشین قائل نیستی؟

نه. در اساس و بنیان، فرقی بین ما نیست. ما قدرت یادگیری و جمع آوری و حسابگری داریم. کامپیوتر هم دارد. خوداگاهی و شعور، نوعی تمرکز و ترکیب اطلاعات عظیم است. ماحصل تلاش میلیاردها یاخته عصبی در درون ذهن ما است. آدم ماشینی و کامپیوتر هم به اندازه رشد تکنولوژی که در خود به صورت برنامه ها تعبیه کرده اند در حال نوعی محاسبه هستند. در حال ترکیب انبوه اطلاعات با همدیگر هستند. وقتی فرایند تلاش ماشین مثل مغز ما است چرا سخت است بپذیریم آنها خودآگاهی نوع خودشان را هم دارند.

ما انسانها توانایی دیدن دنیا از نقطه نظرهای متفاوت را داریم. ماشین کامپیوتری پدیده خیلی جدیدی است. به خودمان این فرصت را بدهیم که دلباز باشیم و نترسیم از انواع تعبیرات و شناخت هایی که با آنها آشنا نیستیم.

 

I Am Not a Machine. Yes You Are.

 

More from ماهان طباطبایی
چهار اسب سرکش که در مسیر طلاق می‌تازند
چهار نوع رفتار مثل ۴ اسب سرکش در مسیری می رانند که...
Read More