مردی با دل شیر و قلب آهو

آقای «کوین ریچاردسون» محقق رفتار شناسی حیوانات است. او  همانطوری که در ویدئو می بینید توسط یک گله شیر 38 نفره یک پارک وحش خصوصی ژوهانسبورگ به عنوان عضو گله پذیرفته شده است. تلاش اصلی اقای ریچاردسون به تعبیر دانشمندان فراهم کردن امکان آشتی بین حیوانات وحشی و دنیای انسان هاست. صاحب نظران علمی با تردید به پروژه او می نگرند ولی از دستاوردهای او در شگفت هستند.

اقای ریچاردسون می داند که هر لحظه ممکن است زندگی اش را از دست دهد ولی در جواب ان سئوال که چرا به کارش ادامه می دهد می گوید: « این تجربه خوبی برای نشان دادن ذات حیوانات است. اتفاق کشته شدن من هم طبیعی خواهد بود ولی اگر زندگی دوباره نصیبم شود باز هم ارزش آن را خواهد داشت که همین کار را انجام دهم»

دوست تان دارم – مهرانگیز پاشا

وب سایت کوین ریچاردسون

کوین اندرسن در ویکیپیدیا

 

 

More from مهرانگیز پاشا
آمار مهاجرین به امریکا در ۵۰ سال گذشته
جدول یک – ۴۰  میلیون مهاجر امریکایی، متولد بیرون از کشور هستند...
Read More