سه دقیقه ورزش برای کوچک شدن شکم

این ورزش روزانه ۳ دقیقه ایی، حرکات خاص و پیچیده ای ندارد. ویژگی اش کوتاه و سریع و فشرده بودن است. شما می توانید در فاصله زمانی خیلی کم، مقدار زیادی کالری بسوزانید و همزمان بخش عمده ماهیچه های بدن را با قدرت تمام به کار بکشید.

این ورزش ۷ بار شنا رفتن سریع توام با برخاستن و پرش در هوا است. این تمرین را هر بار سه دفعه تکرار کنید.

More from مرد روز

دوتزن کروس مدلی که شهرتش در نداشتن آرایش است

Doutzen Kroes به قول خودش یک دختر شهرستانی ساکن شمال هلند بود که هر...
بیشتر بخوان