گوریلی با انگشت‌های انسانی

لک و پیس یا « ویتیلیگو» یک بیماری پوستی بی ضرر است که حدود ۱ درصد بشر دچارش می شود. در این بیماری، رنگ دانه های  پوست فرد در نقاطی از بدن  شکل نمی گیرد و یا توسط سیستم ایمنی بدن، از کار می افتد. این اتفاق هم دلیل ژنتیک دارد و هم در مواقعی که بدن به دلایل مختلف ضعیف و تحت استرس است ایجاد می شود.

این اختلال پوستی در حیوانات هم  با نسبتی کمتر وجود دارد چون تحول موجودات زنده  ریشه مشترک صدها میلیون ساله دارد. این اختلال در حقیقت نوع واکنش دفاعی بدن موجود زنده در حین مبارزه با انواع سختی ها و مرض های طبیعی در طول تکامل جانداران بوده است.

انگشتان سفید شده این بچه گوریل به صورت خیلی آشکار، هم شباهت بی نظیر انگشتان فامیل ژنتیکی ما با گوریل ها را نشان می دهد هم گویای ارثیه ژنتیک مشترکی است که با همه انواع حیوانات داریم.

ویتیلگو در سایر موجودات

More from مرد روز
سلفی پا – محسن و دوستان همکفش
مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
Read More