حمله شیمیایی تروریسم سپاه به آموزش و پرورش

فقط بر اساس اخبار رسانه های حکومتی از نهم آذر تا دهم اسفند دانش آموزان ۵۷ مدرسه در استان های ایران توسط گازهای شیمیایی مسموم شده اند. متاسفانه به شکل فاجعه آمیزی این حملات فقط در روزهای اخیر شکل تصاعدی به خود گرفته است.

در طی سه ماه حمله دامنه دار به مدارس کشور حتی یک نفر هم بازداشت نشده است. این اقدامات جنایتکارانه با این گستردگی، بدون برنامه ریزی اطلاعاتی و اجرایی وسیع سپاه غیرقابل ممکن است.

More from مرد روز
هشت ویدئوی چندثانیه‌ایی عجیب
این ویدئوهای خیلی کوتاه، قدرت تشخیص مغز انسان را قلقلک می دهند....
Read More